ویژه
روز عادی از 400/000

ویلا قاجار (کد6)

متر بنا : 96طبقه : 2اتاق : 2نفر : 5
ویلا سرسبز
ویژه
روز عادی از 400/000

سلطنتی (کد5)

متر بنا : 95طبقه : 2اتاق : 2نفر : 5
ویلا سرسبز